profielschets
Sociaal bewogen, gemotiveerd
Boeiend de eigen vaardigheden en kennis kunnen overbrengen
Geen onderscheid maken, maar wel rekening houden met de eigenheid van deelnemers;
Openstaan voor sociaal culturele verschillen
Ruimte laten voor sociaal contact
Een aangenaam verloop van de activiteit bevorderen
Elke deelnemer erkennen en een evenwaardige plaats gunnen
Conflictsituaties kunnen signaleren en handelen naar het daarvoor opgestelde protocol
Wisselwerking in de groep bewerkstelligen
Gepaste inzet aan de dag leggen ter afronding van een activiteit.

weblogo

© 2016 I AmJong

Click Me