13 aug 2016

Collaboratively negotiate

Synergistically supply global testing procedures through ethical scenarios. Assertively develop empowered customer service and sticky leadership. Enthusiastically parallel task principle-centered portals via multimedia based scenarios.
Synergistically negotiate dynamic total linkage after sticky information. Objectively monetize 2.0 manufactured products and open-source web-readiness.Dynamically recaptiualize corporate “outside the box” thinking with worldwide e-commerce.

Synergistically supply global testing procedures through ethical scenarios. Assertively develop empowered customer service and sticky leadership. Enthusiastically parallel task principle-centered portals via multimedia based scenarios.
Synergistically negotiate dynamic total linkage after sticky information. Objectively monetize 2.0 manufactured products and open-source web-readiness.Dynamically recaptiualize corporate “outside the box” thinking with worldwide e-commerce.

Share this
13 aug 2016

Seamlessly enable multimedia based technologies

Synergistically supply global testing procedures through ethical scenarios. Assertively develop empowered customer service and sticky leadership. Enthusiastically parallel task principle-centered portals via multimedia based scenarios.
Synergistically negotiate dynamic total linkage after sticky information. Objectively monetize 2.0 manufactured products and open-source web-readiness.Dynamically recaptiualize corporate “outside the box” thinking with worldwide e-commerce.

Synergistically supply global testing procedures through ethical scenarios. Assertively develop empowered customer service and sticky leadership. Enthusiastically parallel task principle-centered portals via multimedia based scenarios.
Synergistically negotiate dynamic total linkage after sticky information. Objectively monetize 2.0 manufactured products and open-source web-readiness.Dynamically recaptiualize corporate “outside the box” thinking with worldwide e-commerce.

Share this
13 aug 2016

Intrinsicly plagiarize interactive

Op 5 april jl. zijn wij zoals gepland van start gegaan met ons pilot project Tekenen en Zo!

Vanuit een van onze doelstellingen is ons pilot project tekenen erop gericht om aan jeugdigen en jongeren een gerichte activiteit aan te bieden voor een zinvolle dag-  en vrijetijdsbesteding met het oog op het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder, het opbouwen van een productieve dagstructuur en het kweken van gemeenschapszin in het algemeen.
Met het ontplooien van deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan het preventief jeugdbeleid, een oplossingsgerichte model aangedragen voor de hedendaagse problematiek rondom de vrije tijd en –dagbesteding van jongeren (lees “het overmatig gebruik van smart phones en social media”) en ervoor gezorgd dat jongeren die zich niet profileren en daardoor verstoken zijn van aandacht en stimulatie in het vormen van een positief zelfbeeld, betrokken worden bij activiteiten in hun buurt.

Om voorts drempels weg te nemen voor kinderen uit een sociaal zwak milieu die normaal gesproken niet (kunnen) deelnemen aan culturele activiteiten mag men gewoon bij ons binnen lopen en in een ongedwongen sfeer direct meedoen.

In  groepsverband kunnen kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden het eigen kunnen op creatief gebied ontdekken en verder ontwikkelen op hun eigen tempo. Er wordt ervoor gezorgd dat zij ook individueel aandacht krijgen om optimale zelfexpressie te bevorderen.
In het pilot project Tekenen en Zo dat van 5 april t/m 12 juli 2017 is uitgevoerd is er naast het tekenen ook aandacht besteed aan andere vormen van kunstzinnigheid.
Kunstenares Floor in ’t Veld heeft de eerste les verzorgd voor een groep van 6 kinderen. Door kunstenares Patricia Mensink is de cursus afgesloten met een deelnemers aantal van ongeveer 13 kinderen.
Gemiddeld 35 kinderen hebben gedurende het 3-maandelijks project via inloop af en aan meegedaan aan de tekenlessen.

De deelnemers hebben kennisgemaakt met aquarellen, fantasie tekenen, compositie, collage, stilleven, portrettekenen, graffiti, dierentekenen met behulp van een lichtbak en boetseren.
Van een gebruikt karton hebben enkelen een eigen tekenmap gemaakt om de tekenen op te bergen.

Over het verloop van de lessen
De vaste kern van 8 kinderen is erg blij met de lessen en heeft aan het einde van het project op 12 juli 2017 gevraagd naar een vervolg cursus.
Er is een gezellige sfeer en een gezonde onderlinge ijver om een werkstuk zo goed mogelijk af te maken. Ook ontvangen wij speciale verzoeken over onderwerpen en materialen. Vanwege onze sponsor Royal Talens experimenteren zij met hun materiaal van voorkeur, ecoline en leren zij omgaan met houtskool.
Zij helpen goed mee om de tekenruimte op te ruimen en het materiaal weg te zetten na elke les.

Intussen hebben enkele deelnemers niet alleen hun vriendinnetjes of vriendjes meegenomen, maar ook een zusje of broertje van jonger dan 6 jaar.
Ook zij zijn welkom. Besloten is het toe te staan vanuit het sociaal oogpunt.

De kleintjes nemen op hun eigen manier deel aan de lessen en hebben hele mooie kunstwerkjes gemaakt!

 

De vrijwilligers/stagiaires die ondersteunende medewerking verlenen aan het pilot project maken voor het eerst zo’n (leer)proces van dichtbij mee en zijn onder de indruk geraakt van de creativiteit van de jonge deelnemers.

 

Wij zijn als organisatie heel erg tevreden over het verloop van het project en er is op dit moment genoeg animo om aan te nemen dat er in de 1e week van augustus 2017 follow up projecten in de vorm van driemaandelijkse (vervolg) tekencursussen kunnen worden gepland.

Een expositie van gemaakte werkstukken is gehouden op 13 en 14 juli 2017.
Tot de genodigden behoorden, sponsoren, begeleiders, deelnemers, ouders, vrienden van de stichting en andere belangstellenden.

Onze speciale dank gaat uit naar Urban Act College, Royal Talens foundation, Drukkerij Peeters, de Lionsclub 1Host Zuidas Amsterdam, Suda B.V. en de Paardekooper Amsterdam, zonder wiens aanzienlijke bijdrage wij het pilot project en de expositie niet hadden kunnen realiseren.

Dank aan onze achterban, familie en vrienden voor de ondersteuning in de uitvoering van het pilot project Tekenen en Zo!
Amsterdam, 26 juli 2017

Share this

© 2016 I AmJong

Click Me