I Am Works programma.

Het IamWorks programma richt zich op het vinden van banen voor de jongeren uit de primaire doelgroep. Om aan dit deel van het programma invulling te geven heeft de Stichting IamJong Cees Foet aangetrokken. Cees is socioloog en communicatiespecialist, die jarenlang in de Corporate Affairs bij multinationals heeft gewerkt en veel heeft samengewerkt met overheden en bedrijfsleven in binnen en buitenland. Onder zijn verantwoordelijkheid worden de kandidaten geworven en getraind. De werving en de training vindt plaats door ervaren job-hunters (zaakwaarnemers).De training is erop gericht de kandidaten goed voor te bereiden op een toekomt met een baan. Daarin speelt de kunst van het solliciteren en jezelf presenteren een grote rol. Dat gaat om het verbeteren van de sociale vaardigheden en omgangsvormen maar ook om de benodigde vakkennis. De trainingen worden gegeven in het IamJong gebouw aan de Hoogoorddreef. Na de opleiding loopt het traject via een stageperiode naar een baan.

job

Job Training

In het afgelopen jaar heeft IamWorks een contract gesloten met drankenfabrikant Diageo met als doel om in twee groepen 40 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan te brengen, het zogenaamde ‘Learning for Life’ programma

Coaching

Stage

Samen met IamWorks verzorgt de Stichting Iamjong de sociale begeleiding van de kandidaten via het IamSuppport programma en biedt zo facilitaire ondersteuning aan IamWorks.

banen

Banen

IamWorks onderhoudt ook na het vinden van de baan contact met zowel de kandidaat als de werkgever om een succesvolle toekomst van de kandidaat te ondersteunen

© 2016 I AmJong

Click Me