jongere-hoodie-petje-cc0-pexels

Waarom kiezen wij voor deze aanpak?

Wij leven in een snel veranderende wereld waarin van alles en nog wat op ons afkomt.  Een aanzienlijk deel van de zogenoemde probleemjongeren zijn afhankelijk van hun sociale situatie in mindere of meerdere mate op zichzelf aangewezen. Zij gaan sneller behoren tot cijfers in de meldingen van overlast, crimineel gedrag en strafbare feiten wanneer hun frustraties gekoppeld zijn aan een gevoel van uitzichtloosheid.

De jeugdcriminaliteit, berekend aan de hand van het aantal unieke verdachten tussen de 12 en 24 jaar, is binnen Amsterdam het hoogste in Zuidoost. Vanuit deze jongeren wordt aangegeven dat zij binnen de (zorg) hulpverlening met te veel loketten te maken hebben. Het is hierdoor lastig een vertrouwensband met hun coach op te bouwen. Terugval in ongewenste circuits ligt dan op de loer
(cijfers van Dienst Onderzoek en Statistiek van Gemeente Amsterdam).

Stichting IamJong heeft als doel de jongeren in Zuid Oost die in aanraking zijn geweest met justitie en open staan om te werken aan een duurzame toekomst te begeleiden met een persoonlijk plan van aanpak. De één op één begeleiding staat hierbij centraal.

kwetsbare jongeren

Hoe pakken we dit aan?

Strategie
Ervaringsdeskundigen (waaronder mijzelf) woonachtig in de wijk zijn/worden het eerste aanspreekpunt en begeleiden de jongeren als coach.  Het contact bij de kennismaking is prioritiet, er worden direct concrete oplossingsmodellen aangereikt ten aanzien van de meervoudige problematiek en de route naar passende scholing en/of werk.

In dit kader werkt stichting IamJong intensief samen met Urban Act College Amsterdam en Stichtingen Urban Act Works, deze organisaties zijn specifiek afgestemd op jongeren in kwetsbare positie.
Stichting IamJong verzorgt de noodzakelijke brugfunctie in de tussenfase van straat naar toekomst.

Motivatie
Ik ben opgegroeid in Zuid Oost en woon er nog steeds. Gedurende vele jaren heb ik gewerkt als coach in diverse justitiële inrichtingen. Hierdoor spreek ik de taal van de doelgroep en herken ik hun persoonlijke situatie en omgeving. Binnen de officiële instanties waar ik heb gewerkt was/is mijns inziens te weinig ruimte om maatwerk te leveren.  Mijn ambitie is om een integrale samenwerking (verbinding Urban Act) in Zuid Oost op te zetten die zichtbaar is in de leefomgeving van de jongeren.

Wil je meer weten? of heb je een hulpvraag?    bel – 020 – 8450872   mail ons info@iamjong.nl

© 2016 I AmJong

Click Me