Visie:

Jongeren zoveel mogelijk handvaten en kansen geven zodat zij zichzelf kunnen ontplooien om gericht te werken aan hun toekomst. Hierbij is het belangrijk om de jongeren zoveel mogelijk structuur en ondersteuning te bieden bij het krijgen van zelfvertrouwen, zodat zij volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving en in het bijzonder in de gehele maatschappij.

Missie:

Stichting IamJong is gericht op de kwetsbare jongeren, jongeren uit een laag sociaal milieu en de jongeren met een laag zelfbeeld.
Het streven is om deze jongeren weerbaar te maken door hen handvaten en kansen te geven voor verdere persoonlijke ontwikkeling, het bewust worden van burgerschap en het participeren in de maatschappij.

© 2016 I AmJong

Click Me