Archief

I AM JONG

Meer dan 500 bezoekers per maand.

Beats maken bij I Am Studio

Ken jij de nieuwe muziekstudio van I AM JONG al? Het zit in het voormalige postkantoor in de Amsterdamse Poort! Dus wil je beats maken, zingen of rappen en ben je op zoek naar een gratis studio? Check dit!

Mooie woorden van moeder Lowland

‘Ouders en verzorgers, staan jullie op. Steek meer tijd en aandacht in je kind. Wees betrokken. En heeft een kind hulp nodig, pak je kind bij de hand en zoek hulp. Er zijn genoeg instanties die je kunnen ondersteunen bij de opvoeding.