Begeleiding

Programma voor Werk-Studietraject voor Jongeren.

I AM JONG

Meer dan 500 bezoekers per maand.

Doelstellingen

1. Jongeren begeleiden naar een startkwalificatie en succesvolle beroepsoriëntatie.

2. Praktische werkervaring en vaardighedenontwikkeling bevorderen in diverse vakgebieden.

3. De kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten door middel van een effectief netwerk van vrijwilligers en partners.

Programma-onderdelen

1. Beroepsoriëntatie en stages: Jongeren krijgen begeleiding bij het verkennen van diverse beroepen en hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij lokale bedrijven en organisaties. Hierdoor doen zij waardevolle werkervaring op en breiden ze hun professionele netwerk uit.

2. Evenemententraining: Deelnemers leren hoe ze succesvolle evenementen kunnen organiseren en uitvoeren, met aandacht voor planning, marketing, logistiek en budgettering.

3. Verkoop- en ondernemerschapstraining: Jongeren krijgen inzicht in effectieve verkoopstrategieën en klantrelatiebeheer, en leren de basisprincipes van ondernemerschap om hun commerciële vaardigheden te verbeteren.

4. Duurzame training: Deelnemers worden bewustgemaakt van het belang van duurzaamheid en leren hoe ze duurzame praktijken kunnen toepassen in hun toekomstige werk.

5. Sport en welzijn (Fit Werk): De fysieke en mentale gezondheid van de deelnemers wordt bevorderd door middel van sportactiviteiten, het aanleren van gezonde leefstijlgewoonten en het bevorderen van persoonlijk welzijn.

Introductie en betrokkenheid bij IamJong

Nieuwe vrijwilligers krijgen een uitgebreide introductie van Stichting IamJong en maken kennis met het team en de werkwijze van de organisatie. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om jongeren effectief te begeleiden en te ondersteunen tijdens het programma.

Kennis- en vaardigheidsontwikkeling

1. Communicatie: Cursussen in effectieve communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, om jongeren te helpen bij het opbouwen van sterke relaties en het uitdragen van hun ideeën.

2. Digitale vaardigheden: Training in het gebruik van essentiële computerprogramma’s en digitale vaardigheden, zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatiesoftware en internetgebruik.

3. Project- en timemanagement: Workshops om jongeren te leren hoe ze projecten succesvol kunnen plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en efficiënt omgaan met hun tijd.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die hun opleidingsniveau willen verhogen, beroepsmogelijkheden willen verkennen en hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Duur

Het programma duurt 12 maanden en bestaat uit verschillende modules die in een flexibel format worden aangeboden, zodat de deelnemers het programma op hun eigen tempo kunnen volgen en hun persoonlijke doelen kunnen bereiken.

Resultaten

1. Verhoogd opleidingsniveau: Deelnemers behalen een startkwalificatie en verbeteren hun kennis en vaardigheden op verschillende gebieden.

2. Succesvolle beroepsoriëntatie: Jongeren ontdekken hun passies en talenten en krijgen een duidelijk beeld van de carrièremogelijkheden die bij hen passen.

3. Vergrote kansen op de arbeidsmarkt: Door middel van praktijkervaring, netwerken en vaardighedenontwikkeling vergroten de jongeren hun kansen op het vinden van een passende en duurzame baan.

Samenvatting

Het Werk-Studietrajectprogramma van Stichting IamJong is een innovatief en effectief initiatief dat jongeren in Amsterdam Zuidoost helpt om een startkwalificatie te behalen, hun vaardigheden en kennis te verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Door middel van een combinatie van praktijkervaring, training, workshops en stages, biedt het programma deelnemers de tools en ondersteuning die zij nodig hebben om een succesvolle toekomst op te bouwen. Met de hulp van toegewijde vrijwilligers en de steun van lokale partners, werkt Stichting IamJong aan het creëren van een betere toekomst voor jongeren in Amsterdam Zuidoost.

Training Stagiaires

Stages spelen een cruciale rol bij het begeleiden van jongeren in hun beroepsoriëntatie, waardoor zij waardevolle inzichten verwerven in verschillende vakgebieden en hun carrièredoelen kunnen afstemmen op hun talenten en passies. De introductie van IamJong en de kennismaking met de vrijwilligers zijn essentiële stappen in dit proces. Bij IamJong begrijpen we het belang van het betrekken van onze vrijwilligers bij het helpen van jongeren om hun potentieel te bereiken. Daarom zorgen we ervoor dat nieuwe vrijwilligers een grondige kennismaking krijgen met onze organisatie, de werkwijze en de doelstellingen. Dit stelt hen in staat om effectief en met vertrouwen deel te nemen aan het ondersteunen van de jongeren in hun groei en ontwikkeling. Het is van vitaal belang dat nieuwe vrijwilligers niet alleen weten hoe IamJong werkt, maar ook begrijpen wat er van hen wordt verwacht en hoe zij een impact kunnen maken op de levens van de jongeren die zij begeleiden. Door onze vrijwilligers uitgebreid te informeren en te trainen, creëren we een sterk en betrokken team dat klaarstaat om de jongeren te helpen bij hun ontdekkingsreis naar een succesvolle carrière en een vervullend leven. In een wereld waar de juiste begeleiding en ondersteuning het verschil kunnen maken voor jongeren, zet IamJong zich in om hen de best mogelijke kans op succes te bieden. Onze vrijwilligers zijn een integraal onderdeel van deze missie en hun betrokkenheid bij de beroepsoriëntatie en begeleiding van de jongeren draagt in belangrijke mate bij aan het verwezenlijken van hun dromen en ambities.

Coaching

De coördinatoren ondergaan een intensieve training en worden vervolgens aangesteld voor 16 uur per week om het IamSupport trainingsprogramma te implementeren en te begeleiden. Deze aanpak zorgt ervoor dat de coördinatoren niet alleen goed voorbereid en bekwaam zijn, maar ook voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de uitvoering van het programma, wat leidt tot optimale resultaten voor de deelnemende jongeren.