Doelstelling

I AM JONG

Meer dan 500 bezoekers per maand.

Doelstelling

Stichting Iamjong stelt zich ten doel jeugd en jongeren een kans geven om het beste uit zichzelf te halen door in te spelen op hun behoefte/het gebrek aan een zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding van de doelgroep met het oog op het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van een productieve dagstructuur en het kweken van gemeenschapszin.Een van de belangrijke voorwaarden is dat zij in het proces naar sociale integratie via effectieve participatie aan gerichte activiteiten, hun jeugd en het leven als jongvolwassen zo positief als mogelijk moeten kunnen beleven. De Stichting IAmJong zal vanuit die benadering zorg dragen- het aanbieden/verzorgen van trainingen met baanperspectief en- het ontplooien van diverse activiteiten op het gebied van culturele & creatieve vorming en spel & sport. De stichting beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de inspanningen die in het kader van een integraal jeugdbeleid moeten leiden tot het welzijn van onze jeugd en jongeren door initiatieven te nemen, eigen activiteiten te ontplooien, een bijdrage te leveren aan de bestaande preventieve en oplossingsgerichte modellen/activiteiten in lijn met haar missie en samen te werken met netwerkpartners.