Vriwilligers

I AM JONG

Meer dan 500 bezoekers per maand.

profielschets

Sociaal bewogen, gemotiveerd Boeiend de eigen vaardigheden en kennis kunnen overbrengen Geen onderscheid maken, maar wel rekening houden met de eigenheid van deelnemers; Openstaan voor sociaal culturele verschillen Ruimte laten voor sociaal contact Een aangenaam verloop van de activiteit bevorderen Elke deelnemer erkennen en een evenwaardige plaats gunnen Conflictsituaties kunnen signaleren en handelen naar het daarvoor opgestelde protocol Wisselwerking in de groep bewerkstelligen Gepaste inzet aan de dag leggen ter afronding van een activite